hulpvraagverduidelijking

Hulpvraagverduidelijking is het proces waarin met de cliënt wordt gekeken naar wat de aard is van de problemen en op welke gebieden ze spelen.

Hulpvraagverduidelijking kan bijvoorbeeld gaan over:

  • Gezins- en/of familie omstandigheden
  • Verhoudingen met de omgeving
  • Verstandelijke vaardigheden
  • Persoonlijke vaardigheden
  • Individuele kenmerken/stijl
  • Sociaal functioneren
  • Psychisch functioneren
  • Specifieke levensgebieden

Het leidt er toe dat er een beeld ontstaat van de persoon en de situatie waarin hij/zij verkeert.  Op basis hiervan kan een keuze gemaakt worden voor begeleiding, bemiddeling of doorverwijzing naar een organisatie die passende hulp kan bieden.