Missionair of diaconaal aanwezig zijn in de wijk

Door alle bezuinigingsmaatregelen en het langzaam verdwijnen van steunende netwerken worden kerkelijke gemeenten zich weer meer bewust van hun mogelijke rol in hun wijk.

Beschikbaar zijn om hulp te bieden bij praktische zaken, een luisterend oor of advies kan van onschatbare waarde zijn in een buurt.

Ook hierbij kan kerkconsult worden ingezet.  Bijvoorbeeld  door middel van een wekelijks spreekuur in de wijk.