Beleidsvorming

Andere tijden vragen om ander beleid.

Als het gaat om beleid wat gerelateerd is aan maatschappelijke ontwikkelingen en psychosociale problemen kunnen wij hierin vanuit onze expertise met u meedenken.

Aanleidingen voor ander beleid kunnen zijn:

-       toename van gescheiden mensen in de gemeente
-       signalen van eenzaamheid bij steeds meer mensen
-       toename van de groep ouderen
-       toename van de groep jonge gezinnen met  kinderen

Ons uitgangspunt hierbij is altijd hoe kunt u als gemeente elkaar tot hand en voet zijn.